Group Photo(2024)

Click on the name for more details!

Professor

Masahiro Furuya

Secretary

Maiko Umeda

Doctoral course

Masashi Sekine
(D3)

Manabu Asahi
(D3)

Masashi Kobayashi
(D1)

Faisal Surbland
(D1)

M 2

Daiki Mori
(Lab leader)

Kohei Yamanaka
(Webmaster)

M1

Yosei Ota

Kohei Yamanaka

Shun Saito
(Webmaster)

Mengyu Zheng

Shota Domoto

Shun Nukaga

OB・OG
Graduates in 2023

Tsuyoshi Kodera

Tatsuya Kano

Rikuya Hisamochi

Tomoya Murashige

Graduates in 2022

Hirotaka Tanaka

Kento Nakao

Naoki Tomita

Group photo of 2022 graduates

Graduates in 2021

Rintaro Ono

Maki Kurashima

Keigo Furukawa

Ayaka Mori

Yusuke Yokoi
(Research commission from Takayama Lab)

Group photo of 2021 graduates

Graduates in 2020

Keisuke Ino

Akira Kirihara

Takafumi Tsumura

Group photo of 2020 graduates

Graduates in 2020(Morooka Lab)

Katsuki Ochiai

Amane Kato

Yu Nozaki

Syusuke Yoshimura